Lukk

Fordypning

Fordypningsmateriell til skolekino

DISCO er en film som har engasjert en ung målgruppe og skapt debatter og samtaler om religion, tro og mental helse blant unge som få andre filmer.

Hovedrolleinnehaver Josefine Frida er tidligere kjent som den veltalende og slagferdige Noora fra NRK-serien SKAM. I DISCO spiller hun 19 år gamle Mirjam som mister sin egen stemme i de kristne konservative miljøene hun ferdes i.

DISCO er en film som kan gi skoleelever og studenter både filmfaglig og øvrig aktuelt tematisk stoff å jobbe med. Det er en film som egner seg for skolekino for 10. trinn og VG 1 - 3.

På denne siden har vi samlet fordypningsmateriale til lærere og elever som ønsker å bruke filmen i undervisningssammenheng.

Dersom du ønsker å bruke filmen i undervisning enten i kinosal eller i klasserom, ta kontakt med Mer Films filmsjef Maria Halvorsen for å avtale leie av filmen: maria.halvorsen@merfilm.no

Filmfaglig fokus / økt mediekompetanse

Fiksjonsfilmen DISCO er basert på et lappeteppe av virkelige hendelser, og søker å skildre autentiske miljøer. I flere år gjorde regissøren utstrakt research, besøkte ulike menigheter og snakket med utbrytere mm. Dette har skapt debatt. Aktuelle filmfaglige temaer er:

  • Genre: Fiksjon vs dokumentar, og fiksjonens forhold til research.

  • Representasjon: Representative historier vs viktige enkelthistorier. Autentiske miljøer vs vinkling.

  • Klassisk dramaturgi og agerende hovedkarakterer: vs DISCOs Mirjam, som tar få aktive, egne valg. Hun blir fortalt hva hun bør gjøre uten å bli sett, og mister sin egen stemme, bl a gjennom manipulasjon.

  • Kunstneriske virkemidler og fortellerteknikk: F eks kontraster, utsnitt, lange scener og div. øvrige virkemidler.

Samfunnsaktuell tematikk

  • Religion: Med et innenfraperspektiv. Karismatikk er den raskest voksende religiøse bevegelse i verden. (Justin Bieber og andre kjendiser og influencere i Hillsong)

  • Negativ sosial kontroll – en usynlig minoritet: Vi snakker ofte om dette i «innvandrer»- el. muslimske miljøer, men sjelden i en «etnisk norsk», kristen kontekst, der foreldre, ledere eller venner kan utøve sterk sosial kontroll over barn og unge.

  • Mental helse og utenforskap - «flink pike», å ikke bli sett, skjulte traumer, selvmord. Mirjam er verdensmester i Disco-dans og syngende «poster girl» i menigheten. Forventningspress og perfeksjonsidealer står i kø, samtidig som hun ikke blir sett.

  • Radikalisering - å miste stemmen sin: Mirjam søker seg til en ultrakonservativ, ekstrem menighet, og går dermed igjennom en radikaliseringsprosess. Innsikt i mekanismene som inngår i en slik rekruttering, gjennom manipulering, maktmisbruk, gruppedynamikk etc.

  • Religion og kjønn: Sterke (mannlige) ledere, jenter og kropp/skam.

Målgruppe

Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE/ Religion og etikk, Historie, Psykologi, Mediefag, Musikk, Drama.

Aktuelle hovedtemaer for utvalgte trinn og fag:

10. trinn:

Norsk: Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (der film er nevnt eksplisitt.)

Samfunnsfag: Utforskeren, Samfunnskunnskap

KRLE: Filosofi og etikk, Kristendom, Religiøst mangfold

VG1 og VG2:

Samfunnsfag: Individ, samfunn og kultur

Historie: Samfunn og mennesker i tid

VG3:

Religion og etikk: Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Historie: Samfunn og mennesker i tid

Evt. også f eks. i Psykologi: Om hvordan grupper oppstår/ sosialpsykologi, bruk av makt, psykologi i dag, psykiske vansker/lidelser.

Pedagogisk fordypningsmateriale

Filmstudieark

Filmstudiearket er et pedagogisk opplegg til filmen som er aktuelle å bruke i undervisningen og som skolekino.

«P3 sjekker ut: Tro»

P3-Silje besøker den hippe, pinsekarismatiske ‘Bieber’-menigheten Hillsong, på Grünerløkka i Oslo.

Programomtale: Hvordan er det å være ung og kristen i gudløse Norge? Silje Ese prøvde en gang selv å bli kristen, men fikk det virkelig ikke til, nå vil hun finne ut av hvorfor noen tror, og ikke tror.

Utdrag fra boken «Jesussoldaten», s 53, av Tonje Egedius og Anders Torp

Beskriver hva Anders Torp opplever på jesussoldat-leir i Danmark. Den siste delen av DISCO baserer seg på denne sanne historien. Kan leses med elevene. Deretter kan man bl. a. understreke at den slags ikke er representativt, men at slike åndelige og fysiske overgrep likevel skjer.

Cappelen Damm, 2016.

NRK P2 Dagsnytt 18: Disco og pinsebevegelsen:

«Vil stille krav til trossamfunn».

Debatt om DISCO med Regissør Jorunn Myklebust Syversen og Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg, PBU, pr. 14. okt. 2019 da debatten fant sted, men fom. jan. 2010 daglig leder for hele Pinsebevegelsen.

(Lengde: Ca 8 minutter: Fra 44:19 – 52:43)

Utvalgte innlegg på verdidebatt.no

Verdidebatt.no er Vårt Lands debattsider. Her kommer et utvalg saker, men det finnes mye mer om filmen.

«Troende til litt av hvert»

Godt om Disco, åndelige overgrep, manipulasjon og krampekule pastorer.

Av Hans Aage Gravaas, Daglig leder for NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering.

«Åndelige overgrep» - av psykiater som jobber med religiøse traumer

av psykiater Arne Austad, v Modum Bad (fra Guds brente barn-debatt i 2016)

«Hvor farlig er religion?» - av dread-locks-presten Sunniva Gylver

Om Disco, fordommer og religion, og andre påvirkninger på ungdom i dag.

Synniva Gylver er prest i Fagerborg menighet i Oslo, i Den norske kirke.

Etter å ha sett filmen Disco:«Jeg gråt fordi jeg så meg selv»

Av Christine Andreassen, søster av Anders Torp. Studerer idag til å bli prest.

«Jeg gråt meg gjennom filmen Disco fordi jeg så meg selv. Lille Christine som gjorde alt i verden for å være den beste kristne hun kunne være. Lille Christine som dømte alle vennene sine til helvete.»

«Hva er radikalisering?» Video med Psykolog Cathrine Mostue

Redegjør for de psykologiske mekanismene bak radikalisering:

Hjernevasking, islolering/ «love bombing», foten-i-døra-teknikken og hva familie og venner kan gjøre. (Video fra Norsk Psykologforenings videoarkiv, 2016)

(Lengde: 7:30 min.)

SKAM-klipp: «Det beste fra islam» - for/ mot religion

Usedvanlig bra dialog mellom forelskede Sana og Yosef - om positive og negative sider ved religion.

Sesong 4 – ep. 4 – kapittel 4: Se spesielt fra 22:15 – 29:15

(Lengde: (7 minutter)

«Homoterapi», VGTV, publisert nov. 2019:

Evt. episoder/ klipp fra VGTVs ferske dokumentarserie «Homoterapi»

Tematiserer kristne og muslimske miljøer i Norge som driver konfesjonsterapi, og diskuterer et evt. lovforbud.

Mer Film sin podcast om DISCO

Hør musiker, journalist og forfatter Kristine Hovda og teolog og forsker Merete Thomassen i fri samtale om usunn tro i podcasten Se Mer Film.

Vårt land-podcast: Live debatt om filmen etter spesialvisning på Gimle kino

Gir filmen et representativt bilde av norsk kristenliv i 2019? Ønsker den egentlig å gjøre det? Med: Andreas Hasseløy fra Hillsong, regissør Jorunn Myklebust Syversen, teologistudent Christine Andreassen og religionsredaktør Alf Gjøsund. Samtalen ble ledet av debattansvarlig i Vårt Land, Dana Wananouou, i etterkant av filmvisning på Gimle kino i Oslo, 15. oktober.

«Små sko, stor tro»

Nettsted for dem som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer. Ungdom selv forklarer hvordan de vil bli sett og forstått. Utarbeidet av Redd Barna og Hjelpekilden.

Nettsider/hjelpetelefoner

Tilbyr hjelp til ungdom som sliter, inklusive folk som vil ut av strenge religiøse miljøer

Tips til lærere – erfaringer:

En VG3-lærer som har vist DISCO for en rekke av sine etikk- og religionselever, har erfart at det gir økt læringsutbytte å forberede elevene noe i forkant av filmvisning og etterarbeid. Spesielt kan det være nyttig å lære noe om pinsebevegelsen og karismatiske menigheter generelt på forhånd, sammenliknet med lutherske menigheter/ Den norske kirke, (bl. a. se P3-dokumentaren nevnt over), evt. sammenliknet med den lutherske kirke, for å unngå en for ensidig negativ oppfatning av pinsebevegelsen eller tro generelt.